Thiên Nhãn Thầy (Ấn Bản 2008) - Nguyên Thủy, 158 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 3, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thiên Nhãn Thầy
  Ấn Bản 2008
  Nguyên Thủy
  158 Trang
  Đức Hộ Pháp có lời rằng: “Hễ có kiến thì có thức, kiến thức là căn bổn của trí thức tinh thần. Muốn kiến thì nhờ Nhãn, muốn thức thì nhờ Trí. Ấy vậy, trong tâm (gọi là linh tâm hay chơn linh) là Thiên Nhãn của trí thức loài người. Vì cớ mà Đại Từ Phụ dạy Thờ Thiên Nhãn.
  Thiên Nhãn là hình trạng của lương tâm toàn thể làm nền móng cho Cao Đài, nghĩa là Đền thờ cao trọng hay là Đức tin lớn của Chí Tôn tại thế nầy, y như hai câu thi của Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm. Thờ Thiên Nhãn là thờ tánh mạng mình và Chí Tôn, nghĩa là thờ lương-tâm của toàn thiên hạ (Le culte de la conscience)....
  “Trong cửa Đạo đặt ra điều chi đều là hữu ích tất cả, mượn Thể pháp tượng trưng mới đoạt Bí pháp. Huyền vi mầu nhiệm của Đạo có Bí pháp cũng như Đời có Luật pháp.”
  Xin trân trọng gởi đến quí đồng Đạo bốn phương đề tài Thiên Nhãn Thầy để làm quà tinh thần. Đây là tập tài liệu được góp nhặt từ các bài viết của các bậc tiền bối và tiền hiền trong cửa Đạo. Vì tinh thần tìm hiểu chung để rộng việc phổ biến trong cửa Đạo.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page