Thiên Nhiên Giữa Hồn Tôi-Thơ (NXB Bình Dương 2001) - Huy Dung, 89 Trang

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by nhandang123, Jul 23, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Chúng ta chắc chẳng một ai nghĩ khi làm nhà khoa học thì Nàng Thơ xa lánh và tự thân cùng “kinh nhi viễn chi” xa lánh Nàng Thơ. Từ ngàn xưa các thầy thuốc Việt Nam đều làm Thơ.
  Tập Thiên Nhiên Giữa Hồn Tôi này chọn (theo chuyên đề thiên nhiên trời đất) từ mây trăm bài thư đã hoặc chưa công bố của một thầy giáo - thây thuốc chuyên khoa tim mạch, GsTsBs Nguyễn Huy Dung hiện đang công tác Trường ĐHYD tp Hồ Chí Minh,...
  • Thiên Nhiên Giữa Hồn Tôi-Thơ
  • NXB Bình Dương 2001
  • Huy Dung
  • 89 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=23119
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page