Thiền Tông Chỉ Nam Của Trần Thái Tông - Nguyễn Đăng Thục, 124 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Sep 15, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Từng nghe nói thời Tiền Hán có An-Kỳ-Sinh tu đạo Tiên đến cư-trú ở tại núi này để luyện pháp Thần nhân. Sau khi đã hóa bay đi rồi, từ lâu ở đây vẫn có dấu linh-thiêng. Cho tới triều nhà Trần, Vua, Chúa, Trạng-nguyên, Tể-tướng cùng là Cao-tăng, Danh-sĩ, một khi đã giác-ngộ đạo mà chán đời thế-tục cũng đều rủ nhau lũ-lượt đến núi rừng, một là để thâu học đạo Thiền, một là để phân-biệt được sống chết, bởi vậy mà từ Vua, Chúa đến các Danh-sĩ tức cảnh mà ngâm vĩnh, nào thơ, nào phú, nào ca, khúc ngắn, khúc dài thảy đều ca-tụng đây là một thắng cảnh bậc nhất trời ngoài trần-tục .
  Buồn thay, những cung Phật, tịnh-xá do triều Trần dựng lên, sáng-lập đến nay vật đổi sao dời, chỉ còn lại tro tàn than cháy hết sạch .
  Và xem khí số của Trời Đất, hễ đổ xuống lại đứng lên. Nay có nhà Sư Thanh-Minh Chùa Hoa-Yên, nguyên thuộc cửa Phù-Lãng, cơ duyên đến đây, tùy theo sức mà xây-dựng, thấy ngày trước rằng :
  Năm Gia-Long thứ 4 Sư trụ-trì Chùa Hoa-Yên tên tự là Tuệ-Thần, cùng với đệ-tử in lại bản truyện này, đến nay mai một không còn bản nào .
  Trộm nhớ nhà Trần, Vua tôi mộ đạo thật là hiếm có, được thấy nói trong truyện này.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page