Thiết Kế Công Trình Bảo Vệ Bờ, Đê (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003) - Tôn Thất Vĩnh, 423 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Thủy Lợi' started by bhanh8, Aug 30, 2020.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tổ chức củng cố đê kè và hộ đê sửa chữa khẩn cấp chúng ta có nhiều kinh nghiệm. Nhưng thiết kế chưa đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay và tương lai nên cần tiếp cận kiến thức mới từ các kết quả đúc rút từ kinh nghiệm, nghiên cứu qua tính toán cụ thể. Kiến thức cié kè này dược áp dụng và phổ biến rộng rãi ở các nước công nghiệp phát triển như Hà lan. Mỹ, Anh v.v... Mục đích của cuốn sách này là chuyển tải, cung cấp các kiến thức mới cùng như kinh nghiệm cần cho công tác thiết kế công trình báo vệ bờ (bờ sông và bờ biển), đê có thể hữu ích cho các kỹ sư thiết kế, các cán bộ kỹ thuật làm công tác quản lý. nhà nghiên cứu, giảng dạy. Nội dung sách không chỉ đề cập các chi dẫn thiết kế mà còn nhắc lại các kiến thức căn bản về kỹ thuật sông ngòi, tương tác dòng chảy và bùn cát, cơ học đất cần cho kỹ sư thiết kế nâng cao sự hiếu biết dế lựa lựa chọn giải pháp hợp lý. Nhừn năm gần đây môi trượng/' xã hội quan tâm, nên nghiên cứu thể hiện bàng quan điếm nhận thức của người thiết kế«.v' trong sử dụng vật liệu hoặc hình thức kết cấu phù hợp với cảnh quan. Cây cỏ là ‘vật liệu - sống’ trong nhiều trường Hợp có tác dụng tốt dể bảo vệ đê, bờ chống xói lớ ớ nước có khí hậu nóng ẩm như nước ta thích hợp cho điều kiện cỏ cây sinh trường thay vì lạm dụng bê tông.
  • Thiết Kế Công Trình Bảo Vệ Bờ Đê
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003
  • Tôn Thất Vĩnh
  • 423 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61946
   

Share This Page