Thơ Ca Cách Mạng 1925-1945 (NXB Khoa Học Xã Hội 1973) - Hoàng Thị Đậu, 490 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Jun 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ngay từ lúc đế quốc Pháp bắt đầu xâm chiếm nước ta cho đến Cách Mạng thành công, thơ văn yêu nước và Cách Mạng đã thực sự trở thành một vũ khí chiến đấu sắc bén của nhân dân. Trải qua các phong trào Cần Vương, Văn Thân, các phong trào vận động cách mạng của giai cấp tư sản, các phong trào đấu tranh và khởi nghĩa vũ trang do chính đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo, thơ văn yêu nước và Cách Mạng ngày càng phát triển. Trong điều kiện đấu tranh lúc bấy giờ, thơ ca cách mạng chủ yếu chỉ phổ biến bằng miệng cho nên không tránh khỏi tam sao thất bản.
  Cuốn sách này nhằm sưu tầm, hệ thống các tác phẩm thơ ca trong khoảng thời gian từ khi chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương đến Cách mạng tháng Tám thành công (1925-1945)
  • Thơ Ca Cách Mạng 1925-1945
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1973
  • Hoàng Thị Đậu
  • 490 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/0BzEOT3i1sZOiQkdNbERBcTVPeVE/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Mar 13, 2017

Share This Page