Thơ Nguyễn Cư Trinh (NXB Thuận Hóa 1989) - Phan Hứa Thụy, 184 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Thi Ca' started by admin, Jun 12, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-28_15-7-34.png
  Nhà thơ Nguyễn Cư Trinh, tự Lã Nghị, hiệu Đạm Am. Quê gốc : xã An Hòa, huyện Hương Trà, phủ Triệu Phong, nay thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Lúc nhỏ, ông thông minh học giỏi, 11 tuổi đã biết làm văn. Năm 1740, ông dự thi, đậu Hương cống, làm Tri phủ Triệu Phong. Kế đó, ông được thăng Văn chức. Năm 1744, chúa Nguyễn Phước Khoát xưng vương, các văn thư từ lệnh của triều đình Đàng Trong đều do ông Soạn thảo. Mùa xuân 1750, ông được thăng Tuần phủ Quảng Ngãi, dẹp yên loạn Thạch Bích và giúp chúa Nguyễn thu phục vùng biên ải. Mùa đông 1751, Nguyễn Cư Trinh dâng sớ, nêu ra bốn điều tệ cần thay đổi trong hệ thống tổ chức quan lại và chính sách của triều đình. Sớ dâng lên không thấy trả lời, ông xin từ chức. Chúa Nguyễn bèn triệu ông về, cho ông làm Ký lục dinh Bố Chính. Từ mùa đông 1753, ông được chúa Nguyễn cử vào Nam chinh, góp phần quan trọng trong việc xác lập bản đồ Việt Nam ở đất Nam Bộ. Năm 1765, chúa Nguyễn Phước Thuần lên ngôi, ông được thăng chức Lại bộ kiêm Tào vận sứ. Lúc Ấy, Trương Phước Loan chuyên quyền, có lần ra lệnh cho các quan trong triều tới nhà riêng để bàn việc triều chính. Ông nghiêm mặt nói : “Bàn việc triều chính phải ở nơi công thự, vốn là phép tắc đã định, Phước Loan sao dám vô lễ như vậy? Kẻ làm loạn thiên hạ ắt là hắn đấy”. Các quan nghe ông nói vậy, đều không dám tới nhà Loan. Loan căm hận lắm, song vốn kính sợ ông, nên không dám làm hại.
  • Thơ Nguyễn Cư Trinh
  • NXB Thuận Hóa 1989
  • Phan Hứa Thụy
  • 184 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/2BDB3B452071F83
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Nov 28, 2021

Share This Page