Thơ Nguyễn Tài Năng (NXB Xưa Nay 1927) - Trương Thị Bài, 36 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Feb 11, 2022.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-2-11_14-22-40.png
  Năm Ất tháng tư mùng bảy, hạt Trà vinh Vô-tướng ra đời, nhớ tích xưa đặt thơ mà chơi, Nguyễn-tài-Năng với Nguyễn-văn-Nhơn, hai gả ấy thù nhau quá độ, chẳng khác nào hậu hồn điền thổ. Muốn giết nhau trả oán báo thủ, việc báo thù sâu tợ biển đông, Nguyễn-tài-Năng ỷ mình thần thông quản đại, cầm ấn soái đánh nam dẹp bắc, đánh tới đầu mã đáo thành công, tiền ban thưởng làm giàu muôn vạn, ỷ sức mình chữ nghĩa đa đoan, mạo chiếu độc giết người không kể, kẻ hung át phật trời nào để, nên khiến cho Vỏ-tướng giết chàng trong giây phúc suối vàng mong mạng,...
  • Thơ Nguyễn Tài Năng
  • NXB Xưa Nay 1927
  • Trương Thị Bài
  • 36 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/606A54B61CA2D49
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page