Thơ Văn Huỳnh Thúc Kháng Chọn Lọc (NXB Đà Nẵng 1989) - Chương Thâu, 394 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Thi Ca' started by nhandang123, May 19, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-2-9_16-48-31.png
  Huỳnh Thúc Kháng là một trong những sĩ phu yêu nước hoạt động từ đầu thế kỷ XX cho đến sau này chế độ dân chủ nhân dân thành lập. Cụ đã trải qua nhiều chặng đường đấu tranh gian khổ, từ một ông Nghè Nho học tham gia phong trào Duy Tân, bị thực dân Pháp đày ra Côn Đảo (1908-1921). Sau khi được trả tự do, ông lại tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi dân tộc, dân chủ trong cương vị Viện trưởng Viện dân biểu Trung Kì (1926-1928), rồi làm nhà báo, nhà học giả đấu tranh công khai bền bỉ, trước thuật nhiều công trình văn chương, sử học… cuối cùng đã đứng vững trong hàng ngũ cách mạng kháng chiến (1946-1947) và đã có nhiều đóng góp tích cực, được Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đánh giá rất cao.
  • Thơ Văn Huỳnh Thúc Kháng Chọn Lọc
  • NXB Đà Nẵng 1989
  • Chương Thâu
  • 394 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1qepmJjwNvr5ViVAe3qK-VSWiAcbj-ynM
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Feb 9, 2023

Share This Page