Thơ Văn Phan Huy Ích-Dụ Am Ngâm Lục Tập 3 (NXB Khoa Học Xã Hội 1978) - Đào Phương Bình, 134 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Thi Ca' started by nhandang123, Jul 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Dụ Am ngâm tập là một bộ sách chép lại khá đầy đủ thơ của Phan Huy Ích. Các bài thơ làm từ trước khi đậu giải nguyên dưới triều Lê, qua các giai đoạn: làm quan triều Lê, làm quan triều Tây Sơn, phụ trách ngoại giao, đi sứ sang Trung Quốc, đến thời Gia Long về nhà dạy học. Mỗi giai đoạn chép thành một tập sách có tên riêng.Mở đầu sách có bài tựa đề năm Gia Long thứ 14 (1815), ghi rõ tên: Hoàng triều Gia Long thập tứ niên Ất Hợi... “Dụ Am khiêm thụ phủ đề vu Hồ thiên bàng chi tây hiên”. Bài tựa này nói đủ lý do làm thơ của ông và lai lịch biên soạn tập thơ này.Thứ đến sách mục ghi rõ tên riêng từng sách, thơ trong từng sách làm từ năm nào đến năm nào và gồm những loại thơ nào, cụ thể như sau: Sách III: Dật thi lược toản (b) sách cũng đề là Dụ Am ngâm tập, bắt đầu làm từ Tân Hợi (1791) đến Bính Thìn (1796), gồm: minh 1 bài, ngũ ngôn 3, thất ngôn 91 và tiểu luật 20:
  • Thơ Văn Phan Huy Ích-Dụ Am Ngâm Lục Tập 3
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1978
  • Đào Phương Bình
  • 134 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=91214
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 3, 2019

Share This Page