Thời Đại Chúng Ta Và Sức Sống Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin (NXB Chính Trị 2002) - Lê Hữu Nghĩa, 301 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 16, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-10-14_10-34-39.png
  Chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn là hệ thống lý luận khoa học nhất và chủ nghĩa xã hội là một tất yếu lịch sử cho dù hệ thống xã hội chủ nghĩa sau một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, giờ đây tạm thời lâm vào tình trạng thoái trào. Việc chứng minh tính khoa học, tính cách mạng và sức sống bất diệt của chủ nghĩa Mác - Lênin được xem là một nhiệm vụ quan trọng hiện nay, đồng thời cần phải vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thế của nước ta, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.
  Cuốn sách Thời đại chúng ta và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin do GS. TS. Lê Hữu Nghĩa chủ biên nhằm làm sáng tỏ bản chất, nội dung chủ yếu của thời đại, luận chứng để khẳng định sức sống, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với thời đại chúng ta và đối với con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
  Kết cấu cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất: Thời đại chúng ta - phương pháp tiếp cận, nội dung chủ yếu và những đặc điểm của giai đoạn hiện nay. Phần thứ hai: Chủ nghĩa Mác - Lênin - những giá trị và yêu cầu phát triển trong thời đại chúng ta. Phần thứ ba: Chủ nghĩa Mác - Lênin - ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
  • Thời Đại Chúng Ta Và Sức Sống Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin
  • NXB Chính Trị 2002
  • Lê Hữu Nghĩa
  • 301 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5662
  https://drive.google.com/file/d/14XXEbGZ8VGD94Z4i-IWwahS0zBBGeWxA
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 14, 2022

Share This Page