Thống Kê Ứng Dụng Trong Kinh Doanh Bằng Excel (NXB Thống Kê 2007) - Nguyễn Minh Tuấn, 299 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by ledung12, Nov 30, 2020.

 1. ledung12

  ledung12 Member

  [​IMG]
  Với sự phổ biến của máy tính cũng như sự thông dụng của phần mềm Excel, cuốn sách đã đưa ra cách tiếp cận giải quyết các vấn đề bằng Excel thay vì một số phần mềm chuyên dụng khác với ý tưởng giúp cho học viên hiểu rõ hơn quá trình tương tác giữa kiến thức bản thân với máy tính để rút ra những kết luận cần thiết. Nội dung sách gồm 17 chương:Chương 1: Dữ liệu và thống kê;Chương 2: Thống kê mô tả: Phương pháp bảng kê và đồ thị;Chương 3: Thống kê mô tả: Các phương pháp số;Chương 4: Xác suất;Chương 5: Phân phối xác suất rời rạc;Chương 6: Phân phối xác suất liên tục;Chương 7: Lấy mẫu và phân phối mẫu;Chương 8: Ước lượng khoảng;Chương 9: Kiểm định giả thuyết;Chương 10: Suy diễn thống kê về giá trị trung bình và các tỷ lệ cho hai tổng thể;Chương 11: Suy diễn về phương sai của tổng thể;Chương 12: Các kiểm định mức độ phù hợp với sự độc lập;Chương 13: Phân tích phương sai và thiết kế thử nghiệm;Chương 14: Hồi quy tuyến tính đơn;Chương 15: Hồi quy bội;Chương 16: Phương pháp phi tham số;Chương 17: Khảo sát mẫu.
  • Thống Kê Ứng Dụng Trong Kinh Doanh Bằng Excel
  • NXB Thống Kê 2007
  • Nguyễn Minh Tuấn
  • 299 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=239028
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 30, 2020

Share This Page