Thông Tin Khoa Học Tập 4-2019 (NXB Đại Học Thái Nguyên 2019) - Nhiều Tác Giả, 567 Trang

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by quanh.bv, Feb 5, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sau 05 năm thành lập (2014-2019), Trường Đại học Hạ Long đã có những kết quả quan trọng trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của Trướng trong sự nghiệp đào tạo và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quàng Ninh.
  Đến nay, Trường Đại học Hạ Long đã và đang triển khai hơn 450 nhiệm vụ khoa học các cấp, trong đó có 01 nhiệm vụ cấp Quốc gia, 09 nhiệm vụ cấp Tinh, 70 nhiệm vụ cấp Sở/cấp Trường, 02 nhiệm vụ thực hiện theo Chương trình hợp tác nghiên cứu với cơ sờ đào tạo nước ngoài, với doanh nghiệp từ nguồn kinh phí ngoài ngân sách; tổ chức gần 100 cuộc hội thảo khoa học; 30 đề tài, giải pháp, ý tường đạt giãi các cuộc thi khoa học và hơn 40 tác phẩm nghệ thuật đạt giải do các bộ, ngành và tinh Quảng Ninh tổ chức; 153 bài viết công bố kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, 200 bài viết đăng trong thông tin khoa học, website của nhà trường. . không chi vậy giảng viên nhà trường còn tham gia hướng dẫn học sinh các trường trung học phổ thông nghiên cứu các đề tài, giải pháp và đạt giải cao trong các cuộc thi khoa học quốc tế ...
  • Thông Tin Khoa Học Tập 4-2019
  • NXB Đại Học Thái Nguyên 2019
  • Nhiều Tác Giả
  • 567 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/thong-tin-khoa-hoc-tap-42019-135952.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page