Thông Tin Sông Bé (NXB Sông Bé 1987) - Nhiều Tác Giả, 26 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by nhandang123, Jul 13, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Căn cứ vào nghị quyết của Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và chỉ thị của Thường vụ Tỉnh ủy vê việc tồ chức trọng the kỷ niệm lan thứ 70 cách mạng XHCN thảng 10 Nga. Đề giúp cho các địa phương, cơ quan, đơn vị cố nội dung tài liệu tuyên truyền cồ dộng giáo dục quân chủng hiểu rõ ý nghĩa lịch sử của ngày kỷ niệm và tinh thần hợp tác hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam và Liên Xô Sở VHTT tĩnh Sông Bé biên tập và phát hành cuốn tài liệu kỷ niệm lần thứ 70 cách mạng XHCN thảng 10 vĩ đại » nhằm giới thiệu những thành tựu kinh tế xã hội của đất nước Liên Xô và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt. Nam và Liên Xôt thành tích hoạt động của các chỉ hội hữu nghị Việt Xô trên đất Sông Bé.
  • Thông Tin Sông Bé
  • NXB Sông Bé 1987
  • Nhiều Tác Giả
  • 26 Trang
  • File PDF
  link download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=26904
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 13, 2017

Share This Page