Thú Ăn Chơi Người Hà Nội - Băng Sơn, 1147 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Jun 30, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    "Có lẽ Hà Nội. Băng Sơn là nhà văn viết nhiều tạp bút nhất. Những đề tài vụn vặt, chẳng đâu vào đâu với người khác, với ông lại là điểm mạnh. Có khi là tiếng mùa hè với những âm thanh khác nhau của mưa, của sấm, tiếng ve , tiếng ếch kêu, cả tiếng ..."
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
     

Share This Page