Thư Mục Cover Ảnh Bìa eBook Giới Thiệu Tại Sách Việt

Discussion in 'Hướng Dẫn, Quy Định Sử Dụng' started by admin, Oct 2, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Theo nhu cầu duyệt theo cover sách của thành viên ngày càng nhiều. Nay http://sachviet.edu.vn share toàn bộ thư mục cover hình ảnh các sách có giới thiệu tại http://sachviet.edu.vn kể từ ngày đăng 1/10/2016.
  [​IMG]
  Các thành viên post bài tại http://sachviet.edu.vn lần lược sẽ chia sẽ thư mục của chính tài khoản của mình theo thứ tự mỗi tháng 1 folder riêng.

  Ví dụ:
  Folder từ 1/10 - 1/11 năm 2016:
  https://goo.gl/photos/YVFKfYLg2Sk9WFXK6
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited: Oct 5, 2016
 2. nhandang123

  nhandang123 Moderator

 3. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

 4. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

 5. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

 6. nhandang123

  nhandang123 Moderator

 7. nhandang123

  nhandang123 Moderator

 8. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

 9. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

 10. nhandang123

  nhandang123 Moderator

 11. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

 12. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

 13. nhandang123

  nhandang123 Moderator

 14. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

 15. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

 16. Tramnguyen

  Tramnguyen Active Member

 17. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

 18. nhandang123

  nhandang123 Moderator

 19. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

 20. duytam

  duytam Member

Share This Page