Thư Mục Học Đại Cương (NXB Đại Học Văn Hóa 1993) - Trịnh Kim Chi, 249 Trang

Discussion in 'Lưu Trữ Học' started by quanh.bv, Mar 17, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  CHƯƠNG I: THƯ MỤC HỌC VÀ VAI TRÒ XÃ HỘI CỦA THƯ MỤC HỌC
  1. Các khái niệm cơ bản
  2. Đối tượng của thư mục học
  3. Mối quan hệ giữa thư mục học với thư viện học và thông tin học
  4. Vai trò xã hội của Thư mục học
  CHƯƠNG II: CÁC LOẠI THƯ MỤC VÀ SÁCH DẪN
  1. Phân loại thư mục theo nhiệm vụ và chức năng xã hội
  2. Phân loại thư mục theo đặc điểm của nguồn tài liệu
  3. Hình thức của thư mục
  4. Phương pháp biên soạn thư mục
  5. Phương pháp khảo sát đánh giá các thư mục sách dẫn và các loại sách dẫn
  CHƯƠNG III: LỊCH SỬ THƯ MỤC HỌC THẾ GIỚI
  1. Quá tình phát triển của thư mục học thế giới
  2. Công trình thư mục tiêu biểu
  3. Đào tạo cán bộ thư mục - thông tin
  CHƯƠNG IV: LỊCH SỬ THƯ MỤC HỌC VIỆT NAM
  1. Thư mục Việt Nam thồi phong kiến
  2. Thư mục Việt Nam thời thuộc Pháp
  3. Quá trình phát triển thư mục học ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay
  CHƯƠNG V: TỔ CHỨC CÔNG TÁC THÔNG TIN THƯ MỤC TRONG THƯ VIỆN
  1 Nội dung công tác thư mục trong thư viện
  2. Công tác thông tin thư mục của các thư viện VN
  CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC TRA CỨU THƯ MỤC TRONG THƯ VIỆN
  Các tài liệu tra cứu chủ yếu
  1. Bách khoa toàn thư và niêm giám
  2. Từ điền
  3 Tiểu sử
  4. Tài liệu Nhà nước
  5. Tổ chức bộ máy tra cứu thư mục trong thư viện
  6. Công tác tra cứu và thông tin thư mục thư viện
  • Thư Mục Học Đại Cương
  • NXB Đại Học Văn Hóa 1993
  • Trịnh Kim Chi
  • 249 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=95103
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 15, 2021

Share This Page