Thủ Tục Hành Chính Lý Luận Và Thực Tiễn (NXB Chính Trị 2002) - Nguyễn Văn Thâm, 179 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by thinganbui, May 16, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2023-3-14_11-31-41.png
  Cải cấch thủ tục hành chính là yêu cầu cấp thiết trong công cuộc đổi' mới dắt nước và là khâu quạn trọng cùa quá trình cải cêch nền hành chính Nhà nước. Để- đáp ứng nhu cẩu nghiên cứu. học tập của hoe vtón Học viên Hành chính quốc gia vàiđông đảo bạn đọc quan tâm tới vấh để này, Nhà xuất bẵn cịhính trị quốc gia xuất băn cuốn sảch Thủ tục hành chinh 1- Lý luận vẩ thực tiễn do PGS, TSKIỈ. Nguyễn Vồn Thám vịà TS. Vộ Kiir. Sơn biên soạn. Cuốn sách trình bày những vâ’n dể lý luận cơ bản hỄn quan đến- thjủ tực hành chính, được minh chửng bằng thực tiền không chĩ trong thủ tuc hành chính ở nưởc ta mà cả ỗ một số nước khác trên thế giới hiệr. nay. Cốc tác giả đã cỏ nhiều cố gắpg nghiên cứu, sưu tẩm và khai thác tư liệu để ngưồi dọc dễỊtiếp nhận những vấn để lý luận cồn mối mó và phức tạp cuajĩnh vực này. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách và mong-nhận dược ỷ kiến dóng góp của bạn đọc.-
  • Thủ Tục Hành Chính Lý Luận Và Thực Tiễn
  • Nguyễn Văn Thâm, Võ Kim Sơn
  • NXB Chính Trị 2002
  • 179 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3346
  https://drive.google.com/file/d/1qdwPgDkrtZgztk0YJFqgJo2UNQhfP3gB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 14, 2023

Share This Page