Thủ Tục Truy Cứu Trách Nhiệm Hình Sự Đối Với Pháp Nhân Thương Mại - Nguyễn Ngọc Chí, 398 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quynh24, Dec 14, 2020.

 1. quynh24

  quynh24 New Member

  [​IMG]
  Lần đầu tiên ở Việt Nam trách nhiệm hình sự và thủtục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Bộ luật Tố tụng hình sựnăm 2015; qua đó đặt ra những vấn đề lý luận và thực tiễn đối với hoạt động tố tụng tiến hành giải quyết vụ ánmà pháp nhân thương mại bị buộc tội. Cuốn sách chuyên khảo Thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại và những vấn đề đặt ra khithi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (hiện hành) doPGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí làm chủ biên, phân tích các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thươngmại phạm tội như khái niệm, phạm vi áp dụng, thủ tụcđiều tra, truy tố, xét xử, áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân thương mại phạm tội. Bên cạnh đó, cuốnsách cũng giới thiệu các quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân một số nước trên thế giới và cách thức triển khai áp dụng quy định.
  • Thủ Tục Truy Cứu Trách Nhiệm Hình Sự Đối Với Pháp Nhân Thương Mại
  • NXB Chính Trị 2020
  • Nguyễn Ngọc Chí
  • 398 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1ohdOBqiFpscPhJIFdQpPkWjh1dQFYf5e
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 1, 2022

Share This Page