Thư Viện Học Đại Cương (NXB Văn Hóa 1974) - Nguyễn Thế Đức, 324 Trang

Discussion in 'Lưu Trữ Học' started by captionseo99, Sep 28, 2020.

 1. captionseo99

  captionseo99 Member

  [​IMG]
  Cuốn sách đề cập đến: Nhóm trường kiểm soát; Nhóm trường số và ,ã; Nhóm trường ký hiệu phân loại; Nhóm trường tiêu đề mô tả chính Nhóm trường nhan đề và thông tin trách nhiệm; Nhóm trường về lần xuất bản và đại chi xuât bản; Vùng đặc trưng vật lý; Nhóm tùng thư; Nhóm tường phụ chú; Nóm trường điểm truy cập chủ để; Nhóm trường...
  • Thư Viện Học Đại Cương
  • NXB Văn Hóa 1974
  • Nguyễn Thế Đức
  • 324 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=233766
   
  Last edited by a moderator: Sep 29, 2020

Share This Page