Thuận-An Những Chặng Đường Lịch Sử Tập I 1930-1954 Sơ Thảo (NXB Sông Bé 1988) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by nhandang123, Jul 13, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Thuận An là một huyện nằm phía nam tỉnh Sông Bé, được sát nhập từ hai huyện Dĩ An và Lái Thiêu cũ. Do vậy, khi nói đến Thuận An thì mọi người đêu có thể hình dung ngay đến vườn trái cây Lái Thiêu, suối Đờn Bình Nhâm, suối Lồ Ô Bình An, đè pô xẹ lửa Dĩ An... Nơi đây, ngoài nghê nông là vốn quý của người dân, còn có nghề gốm sứ, nghề đan đát, chạm trổ cũng được hình thành từ lâu đời và đó cũng chính là những nghề truyền thống của địa phương. Là một bộ phận của nhân dân các dân tộc cả nước liên tục chống lại ách áp bức, bóc lột hà khắc, cay nghiệt của bọn đế quốc thực dân và bè lũ tay sai, nhân dân -Thuận An đã phát huy truyền thông đấu tranh của tể tiên, từ dấu tranh tự phát đến đấu tranh tự giác.
  • Thuận-An Những Chặng Đường Lịch Sử - Tập 1 (1930-1954) Sơ Thảo
  • NXB Sông Bé 1988
  • Nhiều Tác Giả
  • 146 Trang
  • File PDF
  link download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=42737
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page