Thuật Dùng Người Qua Các Triều Đại Trung Hoa (NXB Văn Hóa Thông Tin 2004) - Sở Nhẫn, 442 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Trung Quốc' started by admin, Apr 19, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-5-29_18-32-19.png
  Chương 1: Cách dùng người từ thời kỳ truyền thuyết đến Hạ Thương Tây Chu
  Chương 2: Thuật dùng người thời Xuân Thu
  Chương 3: Thuật dùng người thời chiến quốc
  Chương 4: Dùng người thời kỳ Tần Hán
  Chương 5: Cách dùng người thời kỳ Tam Quốc lưỡng tấn nam bắc
  Chương 6: Cách dùng người của thời kỳ ngũ đại Tuỳ- Dường
  Chương 7: Cách dùng người thời Tống- Kim- Nguyên
  Chương 8: Cách dùng người thời Minh Triều
  Chương 9: Việc dùng người thời triều Thanh.
  • Thuật Dùng Người Qua Các Triều Đại Trung Hoa
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 2004
  • Sở Nhẫn, Thái Văn Sinh, Thương Thụy Linh
  • Đường Thi (dịch)
  • 442 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1XBjaGxtgsusS1sCMFkXzpt8BOj7v4ESO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: May 29, 2023
  myheartalone likes this.

Share This Page