Thuật Kín Trong Phòng (NXB Thụy Ký 1936) - Chu Ngọc Chí, 70 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-4_16-47-39.png
  Tôi xét giời đất đã sinh ra người ta cùng muôn vật, bất cứ loài gì đều có âm dương cả. nhưng, duy chỉ người ta là khác tất cả muôn loài. Vi sao mà khác ? Vì loài người tã đã có âm dương thì có vợ chồng, đã có vợ chồng thi tất có ái tình, xong nên biết cái ái tỉnh của người ta theo vào đường kiến thức, đã kiến thức thi nên lự sữa lấy mình cho một ngày một tinh khôn, chẳng những tinh khôn được kết quả hay. lại khiến cho con cháu đời đời hưng thịnh. Nước ta tự lúc Hồng-Bàng khai sáng đến nay. di truyền lại là giống con tiên cháu rồng, đã là con tiên cháu rồng tất trí tuệ cao kiến sao tôi xem có người thì cực là tinh khôn mẫn tiệp, có người thì dốt nát ngu si. Ấy lẽ đó cũng bởi là không tự tạo lấy cái tinh thần của mình, người nào biết tự tạo cái tinh thần của mình thời thông minh mẫn tiệp, cho cả đến con cháu về sau cũng bởi đó mã sinh khôn, còn người nào không biết tự tạo cái tinh thần của mình thời ngu si dốt nát, sau này sinh ra con cái đần độn gian tham, nên xem ngay trước mắt thì đủ hiểu
  • Thuật Kín Trong Phòng
  • NXB Thụy Ký 1936
  • Chu Ngọc Chí
  • 70 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/0B722CE46951B4D
  https://drive.google.com/file/d/16C6yORGHiaTCXwCUhI9ukpqc4Z-nBecJ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 25, 2022

Share This Page