Thực Hiện Dân Chủ Trong Đảng Ở Nước Ta Hiện Nay-Thực Trạng Và Giải Pháp - Nguyễn Đình Hòa, 195 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Feb 5, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-2-5_23-42-47.png
  Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Với bản chất khoa học, cách mạng và tính tiền phong của mình, từ khi ra đời đến nay, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
  Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã và đang nỗ lực tiến hành công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước hiện thực hóa mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Những thành tựu của đất nước qua hơn 30 năm đổi mới bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân Đảng đã luôn nhận thức đúng và không ngừng phát huy dân chủ trong Đảng. Thực tế cho thấy, chính việc thực hiện dân chủ trong Đảng một cách khoa học, có nguyên tắc đã trở thành chìa khóa mở ra sự thành công của Đảng trên mọi phương diện, từ hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đến công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ Việc thực hiện dân chủ trong Đảng dẫn đến sự hình thành đường lối và phương thức lãnh đạo đúng đắn, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, giúp cho Đảng ngày càng "là đạo đức, là văn minh”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
  • Thực Hiện Dân Chủ Trong Đảng Ở Nước Ta Hiện Nay-Thực Trạng Và Giải Pháp
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2020
  • Nguyễn Đình Hòa
  • 195 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8825
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page