Thực Hiện Nguyên Tắc Đảng Gắn Bó Mật Thiết Với Nhân Dân Trong Giai Đoạn Hiện Nay - Trần Thị Hương

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by cv9tt4, Aug 17, 2021.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  upload_2022-8-20_23-59-40.png
  Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn quan tâm xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Trước yêu cầu mới của tình hình cách mạng và kinh nghiệm thực tiễn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã chính thức đưa vấn đề này lên thành một nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng. Đến nay, việc thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong thực tiễn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Cuốn sách Thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai đoạn hiện nay của TS. Trần Thị Hương do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản sẽ góp phần giúp bạn đọc tìm hiểu rõ hơn vấn đề này. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
  Chương I: Những vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai đoạn hiện nay.
  Chương II: Thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai đoạn hiện nay – thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra.
  Chương III: Phương hướng và giải pháp thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân.
  • Thực Hiện Nguyên Tắc Đảng Gắn Bó Mật Thiết Với Nhân Dân Trong Giai Đoạn Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2016
  • Trần Thị Hương
  • 225 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3041
  https://drive.google.com/file/d/1qKV7ADecEhFizuG8E-VYIbsW5f8abx24
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 21, 2022

Share This Page