Thực Trạng Nông Nghiệp, Nông Thôn Tỉnh Thái Bình (NXB Thống Kê 2017) - Nguyễn Bình, 129 Trang

Discussion in 'Niên Giám Thống Kê' started by admin, Nov 14, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    upload_2022-8-12_17-48-43.png
    Ngày 31 tháng 7 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1225/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản lần thứ năm được tổ chức vào ngày 01/7/2016. Cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập những thông tin cơ bản về thực trạng nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản trong phạm vi cả nước, để biên soạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhằm phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương; đồng thời phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu khu vực nông nghiệp và nông thôn. Cục Thống kê tỉnh Thái Bình biên soạn ấn phẩm “Thực trạng nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2016” trên cơ sở nguồn số liệu từ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 và năm 2016 của tỉnh Thái Bình, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước đã được Ban chỉ đạo Trung ương công bố
    • Thực Trạng Nông Nghiệp, Nông Thôn Tỉnh Thái Bình
    • NXB Thống Kê 2017
    • Nguyễn Bình
    • 129 Trang
    • File PDF-TRUE
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1Ows0TlKtbuMIh0mhePtx04YuGIlRVB8p
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited: Aug 12, 2022

Share This Page