Thương Mại Quốc Tế Và An Ninh Lương Thực (NXB Chính Trị 2000) - Nguyễn Anh Quân, 172 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by nhandang123, Jun 27, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Sách tham khảo: Thương mại quốc tế và an ninh lương thực...Actionaid nhận thức rằng mậu dịch quốc tế không phải là nhân tốt duy nhất ảnh hưởng đến an ninh lương thực. Các quyết định ở nhiều cấp - từ quốc gia đến hộ gia đình cũng co tính chất quyết định đến việc liệu dân chúng có đủ ăn không. Do đó, chiến dịch này chỉ là một phần công việc của Actionaid về an ninh lương thực. Actionaid nhận thức rằng mậu dịch quốc tế không phải là nhân tốt duy nhất ảnh hưởng đến an ninh lương thực. Các quyết định ở nhiều cấp - từ quốc gia đến hộ gia đình cũng co tính chất quyết định đến việc liệu dân chúng có đủ ăn không. Do đó, chiến dịch này chỉ là một phần công việc của Actionaid về an ninh lương thực. Cuốn sách có nội dung như sau:
  Chương 1: Tìm hiểu về An ninh lương thực
  Chương 2: Những rào cản mậu dịch tự do p1
  Chương 3: Những rào cản mậu dịch tự do p2
  Chương 4: Sản xuất lương thực
  Chương 5: Tổ chức thương mại thế giới
  Chương 6: Hiệp định về nông nghiệp
  Chương 7: Hiệp định về quyền sở hữu trí tuệ
  Chương 8: Lịch sử mậu dịch quốc tế
  Chương 9: Điều chỉnh cơ cấu
  Chương 10: Các thiết chế ảnh hưởng đến thương mại thế giới
  Chương 11: Hiệp định và công ước
  Chương 12: Các khối thương mại trong WTO
  • Thương Mại Quốc Tế Và An Ninh Lương Thực
  • NXB Chính Trị 2000
  • Nguyễn Anh Quân
  • 172 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=85234
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 30, 2020

Share This Page