Thủy Văn Học Và Phân Tích Vùng Ngập Lụt (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Philip B. Bedient, 613 Trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by admin, Aug 13, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách có ích không chỉ đối với sinh viên mà còn là cẩm nang chỉ dẫn đối với các nhà nghiên cứu, nhất là trong lĩnh vực mô hình toán thuỷ văn và thuỷ lực. Khi dịch cuốn sách này, ng−ời dịch cố ý không chuyển đổi các đơn vị Anh, Mỹ dùng trong cuốn sách bởi các số liệu tính toán trong các bảng biểu, ví dụ và hình vẽ đều dùng đơn vị Anh và không thể làm lại. Hơn nữa, trong phần phụ lục các giả đã đ−a ra đầy đủ các bảng biểu chuyển đổi đơn vị, các thuật giải, các mô tả ch−ơng trình máy tính và các ký hiệu đầy đủ có thể giúp ng−ời đọc chuyển đổi dễ dàng, nếu có nhu cầu. Tuy rất cố gắng chuyển tải trung thành nội dung cuốn sách, do hạn chế về thuật ngữ nên có thể vẫn còn có những khiếm khuyết nhất định.
  • Thủy Văn Học Và Phân Tích Vùng Ngập Lụt
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2003
  • Philip B. Bedient, Wayne C. Huber
  • Dịch: Nguyễn Thanh Sơn
  • 613 Trang
  • File PDF_TRUE
  Link Download
  http://hmo.hus.vnu.edu.vn/file.php?file_id=105
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page