Tịch Tà Qui Chánh Cuốn 1 (NXB Dân Trí Thơ Xã 1928) - Phan Đình Long, 36 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Mar 12, 2022.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-3-12_23-17-34.png
  Tiểu-thuyết ! Tiểu-thuyết ! thời- đại này là thời-đại Tiểu-thuyết, đi tới đâu cũng nghe, đọc Tiểu-thuyết, người bực nào cũng nghe nói Tiểu-thuyết ; cầm sách thuốc cũng coi Tiểu-thuyết, cầm nhựt-trình cũng đọc Tiểu-thuyết. Vậy nên nhà rao hàng tợn Tiểu-thuyết làm cơ quan; nhà làm báo mượn Tiểu-thuyết là phụ họa. Rừng Tiểu-thuyết ngày nay rất thanh mậu thay !!! Tôi cũng tùng xem Tiểu-thuyết từng khảo sát Tiểu-thuyết ; Tiểu thuyết bổ tích nhơn tâm thế đạo thì ít, Tiểu-thuyết tồi phong bại tục thì nhiều. Nên tôi chẳng nề tài sơ học thiễn, viết ra bộ Tiễu-thuyết nầy, lời lẽ dễ hiểu, ý nghĩa rõ ràng, từ trước chỉ sau, đều tả sự thiệt.
  • Tịch Tà Qui Chánh Cuốn 1
  • NXB Dân Trí Thơ Xã 1928
  • Phan Đình Long
  • 36 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/8829320A96E60F3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page