Tiềm Năng Kinh Tế Đông Nam Bộ (NXB Thống Kê 1995) - Trần Hoàng Kim, 160 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by nhandang123, Jul 14, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Một trong nhũng giải pháp cơ bản thực hiện đường lối đổi mới kình tế của Việt Nam là đổi mới cơ cấu kinh tế, bao gồm cơ cáu ngành, cơ cảu vùng vả cơ cấu thành phản kỉnh tế. Trong nhũng năm vừa (qua, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tê nói chung và cơ cấu vùng kinh tế nói riêng đã có những biểu hiện tích cực. nhung nhìn chung cồn chậm chạp, nhất là cơ cấu vùng kinh tế. Do vậy, riềm năng của mỗi vùng chưa dược phát huy mạnh mẽ. Tuy nhiên cũng dã xuất hiện những vùng sáng trên bản đồ kinh tế đất nước. Dông Nam Bộ là một trong số các vùng sảng ấy. Chỉnh vì vậy. Dông Nam Bộ đã được chọn làm mỏ! trong những vùng tao dòng lưc cất cánh cho nền kinh tế nước ta theo hướng rồng bay.
  • Tiềm Năng Kinh Tế Đông Nam Bộ
  • NXB Thống Kê 1995
  • Trần Hoàng Kim
  • 160 Trang
  • File PDF
  link download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=49417
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page