Tiến Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Bỏ Qua Chế Độ Tư Bản Chủ Nghĩa Ở Việt Nam - Dương Phú Hiệp, 284 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by mhien0094, Jan 4, 2021.

 1. mhien0094

  mhien0094 Member

  [​IMG]
  Hiện nay, vấn đề nhận thức về sự lựa chọn con đường phát triển xã hội chủ nghĩa, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, kiên trì phấn đấu theo lý tưởng và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội của các tầng lớp nhân dân còn chưa được đầy đủ. Vấn đề này cũng đang được Đảng và nhà nước ta quan tâm. Tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam đó là sự phát triển tất yếu ở Việt Nam, được Đảng và Hồ Chủ Tịch vạch ra từ năm 1930 (trong Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt trong luận cương chính trị của Đảng ) và ngày càng hoàn thiện hơn trong các ký Đại hội Đảng gần đây. Vì vậy, trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước hiện nay, việc thức về tính tất yếu con đường quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta mang tính cấp thiết
  • Tiến Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Bỏ Qua Chế Độ Tư Bản Chủ Nghĩa Ở Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2001
  • Dương Phú Hiệp, Hoàng Chí Bảo, Lương Việt Hải, Vũ Văn Hà, Nguyễn Huy Quý
  • 284 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1d1nGeuyf7o_6wkb5wrpxJjtoEZU-ouQX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 27, 2023

Share This Page