Tiến Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 1930-2016 (NXB Thông Tin Truyền Thông 2016) - Ngô Đăng Tri

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Nov 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-7_23-17-16.png
  Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là một bước ngoặc lịch sử của cách mạng nước ta. Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có một chính đảng vừa là đội tiên phong của giai cấp Công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á, xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lập lại hòa bình, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
  • Tiến Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 1930-2016
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2016
  • Ngô Đăng Tri
  • 471 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7535
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Nov 7, 2021

Share This Page