Tiếng Đồng Gọi (NXB Đại Học Thái Nguyên 2014) - Nhiều Tác Giả, 310 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by quanh.bv, Mar 9, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-5-31_16-22-28.png
  Nhằm đẩy mạnh hoạt động sáng tác và tuyên truyền góp phần vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn", đông thời kích thích khả năng sáng tạo và trách nhiệm xã hội của giới cầm bút Thái Nguyên, tháng 6 năm 2011, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên phát động Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài: Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn (gọi tắt là Tam Nông).
  • Tiếng Đồng Gọi
  • NXB Đại Học Thái Nguyên 2014
  • Nhiều Tác Giả
  • 310 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1TFKpxs1t_niD4v3qeJXEj_3OdI3XC3W2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: May 31, 2023

Share This Page