Tiếng Thái Cơ Sở-Tiếng Thái Đen Vùng Tây Bắc (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Trần Trí Dõi, 496 Trang

Discussion in 'Ngôn Ngữ Học' started by admin, Aug 12, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-8-17_14-52-34.png
  Tập sách "TIÊNG THÁI cơ sở (Tiếng Thái Đen) soạn trên cơ sá liếng Thái Đen vùng Tây Bẳc, một vùng có đa số người sử dụng tưng Thái và là nơi có nhiều tác phẩm cổ ghi chép lại lịch sử, văn họ: Thái đang được lưu giữ lại. Ờ Việt Nam có nhiều phương ngữ Hái khác nhau. Nhưng do về số người sử dụng, do về thư tịch còn lưi lại. theo cách nhìn nhận của nhóm biên soạn chúng tôi, tiếng Ihái Den vùng Tây Bấc có thể là phổ biến hơn cả. >gười học học tiếng theo Giáo trình này (sau khi học chừ Thái co theo phần Giáo trình “Nhập môn tiếng Thái ở Việt Nam...” Nxb Bại học Quốc gia Hà Nội, năm 2010), có thể ghi tiếng Thái này bàig loại chữ cổ đã học. Như vậy, Giáo trình “TIÉNG THÁI Cơ SO” cùng với Giáo trình “NHẬP MÔN TIẾNG THÁI VIỆT NAM’ làm thành một phần cơ sở hoàn chinh cho những sinh viên nào ch)n tiếng Thái làm ngôn ngừ chính cho chuyên ngành “Ngôn ngữ Vi Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam” của Trường Đại học Kioa học Xã hội và Nhân văn,Đại học Quốc gia Hà Nội. Học tiếng Thái phải luyện phát âm cho đúng ngay từ khi mới học, ntu sai thành thói quen, sau rất khó uốn lại. Tập sách này dùng cách piiên âm theo chừ Quốc ngữ là nhằm mục đích ấy. Tuy nhiên, việc piiên âm từ trước đã có nhiều cách nhưng chưa có cách nào thật chiẩn xác. Cách phiên âm của chúng tôi là kế thừa những cách phiên im đã có nhưng có thể cũng chưa thật hoàn chỉnh.
  • Tiếng Thái Cơ Sở-Tiếng Thái Đen Vùng Tây Bắc
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2010
  • Trần Trí Dõi, Nguyễn Văn Hòa
  • 496 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/17TeemMv3nGk1PRXyRqaP_BbJ1mVxcT49
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Aug 17, 2023

Share This Page