Tiếng Trung Quốc 6 (NXB Giáo Dục 2014) - Nguyễn Hữu Cầu, 126 Trang

Discussion in 'Tài Liệu Lớp 6' started by nhandang123, Jul 9, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Sách giáo khoa Tiếng Trung Quốc 6 được soạn theo Chương trình Tiếng Trung Quốc THCS ban hành theo Quyết định so 0.V2002/ỌĐ-BGD&ĐT ngày 24 thám* I nam 2002 cùn IV) tnttrnc Bí) Giáo dục và Đào tạo. ĩii một cuốn sách nam trong hí) sách dạv tiếng Tninc Quốc ờ trưiAig phổ thõng, sách cô’ gắng hám sát mục nén món Vgoại ngữ như một môn học phổ thõng co hàn trong hệ thống chưong trinh Trung hoc 7 nam, từ Trung hoc: cơ sơ đôn Trung học phổ thòng, có chú ý tới dạc thù của môn hoc trong mỏi quan hệ vói tiếng Việt và vãn hoá Vi£t Nam. Xuất phát (ừ mục tiéu dạy hoc ngoại ngừ, sách giáo khoa Tiêng Trung Quổí' () đã linh đéh việc xử lí quan hệ giữa kiên thúc ngôn ngữ, veil lố vãn hoá, kì lìăng sứ dụng ngỏn ngữ và việc hình thành nAng lire giao tiếp cho hoe sinh.
  • Tiếng Trung Quốc 6
  • NXB Giáo Dục 2014
  • Nguyễn Hữu Cầu
  • 126 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/5D5868DBE8795D9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 10, 2019

Share This Page