Tiếp Biến Và Hội Nhập Văn Hóa Ở Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Văn Kim, 529 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by nhandang123, Jul 27, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Công trình nghiên cứu “Tiếp biến và hội nhập văn hóa ở Việt Nam” tập trung nghiên cứu, góp phần làm sáng tỏ những nội dung chính: Thứ nhất, làm rõ các vấn đề lý thuyết, lý luận về tiếp biến và hội nhập văn hóa; Thứ hai, phân tích các bước chuyển lịch sử, cơ sở, cách thức ứng đối và quá trình tiếp biến, hội nhập văn hóa trong lịch sử Việt Nam; Thứ ba, đánh giá thực trạng tiếp biến và hội nhập văn hóa đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nhân cách con người Việt Nam hiện nay; Thứ tư, đề xuất phương hướng, giải pháp, kiến nghị nhằm phát huy tính tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực của quá trình tiếp biến và hội nhập văn hóa đến sự phát triển bền vững của đất nước.
  • Tiếp Biến Và Hội Nhập Văn Hóa Ở Việt Nam
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2016
  • Nguyễn Văn Kim
  • 529 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58166
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 6, 2022
  admin likes this.

Share This Page