Tiếp Cận Xây Dựng Thư Viện Số Ở Việt Nam Hiện Trạng Và Vấn Đề (NXB Hà Nội 2007) - Tạ Bá Hưng

Discussion in 'Lưu Trữ Học' started by mai672, Nov 17, 2020.

 1. mai672

  mai672 Member

  [​IMG]
  Tiếp cận xây dựng thư viện số ở Việt Nam: Hiện trạng và vấn đề : Kỷ yếu hội thảo khoa học : Hà Nội, ngày 18-19 tháng 10 năm 2007 / Tạ Bá Hưng, Cao Minh Kiểm, Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Thị Hạnh. - H. : Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 2007. - 178 tr.Không có bản giấy1. Thư viện số -- Việt Nam.2. Thư viện số.3. Việt Nam.I. Tạ, Bá Hưng, TS., trưởng ban. II. Cao, Minh Kiểm, ThS. III. Nguyễn, Tiến Đức, ThS. IV. Nguyễn, Thị Hạnh, ThS.
  • Tiếp Cận Xây Dựng Thư Viện Số Ở Việt Nam Hiện Trạng Và Vấn Đề
  • NXB Hà Nội 2007
  • Tạ Bá Hưng
  • 178 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=222311
   
  Last edited by a moderator: Nov 17, 2020

Share This Page