Tiếp Tục Đổi Mới Hoạt Động Của Quốc Hội Từ Thực Tiễn Hoạt Động Của Quốc Hội Khóa XII

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Aug 3, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-8-3_1-50-27.png
  Trong những năm qua, cùng với quá trình xây dựng và hoàn thiện về cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của bộ máy nhà nước, Quốc hội nước ta đã ngày càng được kiện toàn về tổ chức và hoạt động hiệu quả hơn. Thông qua hoạt động của mình, Quốc hội ngày càng khẳng định được rõ vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn sự gắn bó của nhân dân đối với Quốc hội cũng như hệ thống chính trị nói chung.
  Do vậy, cuốn sách Tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội từ thực tiễn hoạt động của Quốc hội khóa XII được xuất bản, sẽ góp phần quan trọng vào quá trình tìm tòi, đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo ở nước ta.
  • Tiếp Tục Đổi Mới Hoạt Động Của Quốc Hội Từ Thực Tiễn Hoạt Động Của Quốc Hội Khóa XII
  • NXB Chính Trị 2011
  • Đinh Xuân Thảo
  • 301 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4772
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page