Tiết Đinh San Chinh Tây (NXB Đồng Nai 2005) - Đại Lãn, 504 Trang

Discussion in 'Tiểu Thuyết Lịch Sử' started by quanh.bv, Feb 26, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  "...Nói xong, hai người từ biệt chia tay Nhơn Quý, lưu luyến chẳng muốn dời chân. Ngờ đâu Trương Nhân đã cho tay chân rình mò mọi động tĩnh, nghe báo hai vị tiểu vương vào thăm Nhơn Quý thì liền chạy đi mách với Lý Đạo Tông. Tên gian thần này cũng sợ mưu cơ bại lộ nên lập tức xuống lệnh cho ngục quan, cấm tuyệt bất cứ người nào vào thăm, thân sơ hay quyền chức gì cũng vậy.
  Truyền lệnh xong, Lý Đạo Tông vẫn chưa yên tâm, vội vã vào cung xin Thái tông ban lệnh cho mọi người tuân theo. Thái tông nể mặt thúc phụ nên bằng lòng ngay, triệu quan Chỉ huy và ngục quan đến phán: - Nhơn Quý là khâm phạm, vì thế bất cứ ai cũng không được giáp mặt trò chuyện, trái lệnh sẽ ghép vào đồng mưu. Khi ấy Tần Hoài Ngọc và Uất Trì Bảo Lâm đang cùng Nhơn Quý trò chuyện, chợt có ngục quan vào cúi đầu thưa việc Thái tông vừa ban chỉ không cho ai vào thăm..."
  Trích đoạn trong "Tiết Đinh San chinh Tây".
  • Tiết Đinh San Chinh Tây
  • NXB Đồng Nai 2005
  • Đại Lãn
  • 504 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://117.0.32.49:81/handle/11744.6/148874
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 29, 2019

Share This Page