Tiêu Chuẩn Phòng Chống Cháy Nổ Công Trình Và An Toàn Xây Dựng - Bộ Xây Dựng, 1508 Trang

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by quanh.bv, Mar 5, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tiêu Chuẩn Phòng Chống Cháy Nổ Công Trình Và An Toàn Xây Dựng
  NXB Giao Thông Vận Tải 2006
  Bộ Xây Dựng
  1508 Trang
  I. TIÊU CHUẨN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ.
  1. TCVN 3991:1985 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng - Thuật ngữ và định nghĩa.
  2. TCXD 215:1998 Phòng cháy chữa cháy-Từ vựng- Phát hiện cháy và báo động cháy.
  3. TCXD 216:1998 Phòng cháy chữa cháy-Từ vựng- Thiết bị chữa cháy.
  4. TCXD 217:1998 Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm.
  5. TCXD 216: 1998 Phân loại cháy.
  6. TCVN 5303:1990 An toàn cháy - thuật ngữ và định nghĩa.
  7. TCVN 3254:1989 An toàn cháy – Yêu cầu chung.
  8. TCVN 3255:1986 An toàn nổ - yêu cầu chung.
  9. TCVN 4879:1989 Phòng cháy - dấu hiệu an toàn.
  10. TCVN 5040:1990 Thiết bị phòng cháy chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy chữa cháy-Yêu cầu kỹ thuật.
  11. TCVN 2622:1995 Phòng cháy - Chống cháy cho nhà và công trình –Yêu cầu thiết kế.
  12. TCVN 6160:1996 Phòng cháy chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế.
  13. TCVN 6161:1996 Phòng cháy chữa cháy - chợ và trung tâm thương mại – yêu cầu thiết kế.
  14. TCVN 5684:2003 An toàn cháy các công trình dầu mỏ - Yêu cầu chung.
  15. TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.
  16. TCXD 218:1998 Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy – Quy định chung.
  17. TCVN 5738:2001 Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật.
  18. TCVN 6379:1998 Thiết bị chữa cháy - trụ nước chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật.
  19. TCVN 7336:2003 Phòng cháy chữa cháy - hệ thống Sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.
  20. TCVN 7026:2002 Chữa cháy, bình chữa cháy xách tay – tính năng và cấu tạo.
  21. TCVN 7027:2002 Chữa cháy-Xe đẩy chữa cháy – tính năng và cấu tạo.
  II. TIÊU CHUẨN AN TOÀN CÔNG TRÌNH.
  22. TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
  23. TCVN 3256:1979 An toàn điện - thuật ngữ và định nghĩa.
  24. TCVN 4086:1985 An toàn điện trong xây dựng – Yêu cầu chung.
  25. TCVN 2572:1978 Biển báo an toàn về điện.
  26. TCVN 3145:1979 Khí cụ đóng cắt mặch điện, điện áp 1000V-Yêu cầu an toàn.
  27. TCVN 5556:1991 Thiết bị điện hạ áp – yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật.
  28. TCVN 7447-441:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 4-41: Bảo vệ an toàn - bảo vệ chống điện giật.
  29. TCVN 7447-4-43:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà-Phần 4-43: Bảo vệ an toàn : Bảo vệ chống quá dòng.
  30. TCVN 7447-4-44:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà, Phần 4-44: Bảo vệ an toàn-bảo vệ chống chiếu nhiễu điện áp và nhiễu điện từ.
  31. TCVN 7447-4-42:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 4-42: Bảo vệ an toàn và bảo vệ chống ảnh hưởng về nhiệt.
  32. TCVN 4756-1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.
  33. TCVN 68:174:2006 Quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông.
  34. TCVN 5334:1991 Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu – Quy phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt.
  35. TCVN 3288:1979 Hệ thống thông gió – yêu cầu chung về an toàn.
  36. TCVN 4431:1987 Lan can an toàn điều kiện về kỹ thuật.
  37. TCXD 177:1993 Đường ống dẫn khí đặt ở đất liền – Quy phạm kỹ thuật tạm thời về hành lang an toàn.
  38. TCVN 5744:1993 Thang máy – yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng.
  39. TCVN 5867:1995 Thang máy – cabin, đối trọng, ray hướng dẫn-Yêu cầu an toàn.
  40. TCVN 5866:1995 Thang máy – yêu cầu an toàn về cơ khí.
  41. TCVN 6395:1998 Thang máy điện – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
  42. TCVN 6396:1998 Thang máy thủy lực – yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
  43. TCVN 6397: 1998 Thang cuốn và băng chở người – yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
  44. TCVN 6904:2001 Thang máy điện – phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
  45. TCVN 6905:2001 Thang máy thủy lực – phương pháp thử các yêu cầu về an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
  46. TCVN 6906:2001 Thang cuốn và băng chở người – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
  47. TCVN 7168-1:2002 So sánh các tiêu chuẩn an toàn thang máy trên thế giới - Phần 1: Thang máy điện.
  III. TIÊU CHUẨN AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT THI CÔNG XÂY DỰNG.
  48. TCVN 3153:1979 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – các khái niệm cơ bản - thuật ngữ và định nghĩa.
  49. TCVN 3146:1986 Công việc hàn điện – Yêu cầu chung về an toàn.
  50. TCVN 5586: 1991 Găng cách điện.
  51. TCVN 5587: 1991 Sào cách điện.
  52. TCVN 5588: 1991 Ủng cách điện.
  53. TCVN 5589:1991 Thảm cách điện.
  54. TCVN 5180:1990 Palăng điện – yêu cầu chung về an toàn.
  55. TCVN 4244:1986 Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng.
  56. TCVN 5863:1995 Thiết bị nâng – yêu cầu về an toàn trong lắp đặt và sử dụng.
  57. TCVN 5864:1995 Thiết bị nâng – cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích – yêu cầu an toàn.
  58. TCVN 3147:1990 Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ - yêu cầu chung.
  59. TCVN 5181:1990 Thiết bị nén khí – yêu cầu chung về an toàn.
  60. TCVN 6008: 1995 Thiết bị áp lực mối hàn – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.
  61. TCVN 4245:1996 yêu cầu kỹ thuật – an toàn trong sản xuât sử dụng ô xy – axetilen -.
  62. TCVN 5019:1989 Thiết bị axetilen - yêu cầu về an toàn.
  63. TCVN 5346: 1991 Kỹ thuật an toàn nồi hơi nồi nước nóng – yêu cầu chung đối với việc tính độ bền.
  64. TCVN 6004:1995 Nồi hơi – yêu cầu kỹ thuật an toàn và thiết kế, kết cấu, chế tạo.
  65. TCVN 6005:1995 Nồi hơi – yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo, phương pháp thử.
  66. TCVN 6006:1995 Nồi hơi – yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa.
  67. TCVN 6007:1995 Nồi hơi – yêu cầu kỹ thuật và an toàn, về lắp đặt sửa chữa – phương pháp thử.
  68. TCVN 6153:1996 Bình chịu áp lực – yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo.
  69. TCVN 6154: 1996 Bình chịu áp lực – yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo- phương pháp thử.
  70. TCVN 6155:1996 Bình chịu áp lực – yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt , sử dụng và sửa chữa- phương pháp thử.
  71. TCVN 6156:1996 Bình chịu áp lực – yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa- phương pháp thử.
  72. TCVN 2292: 1987 Công việc sơn – yêu cầu chung về an toàn.
  73. TCVN 2293:1978 Gia công gỗ - yêu cầu chung về an toàn.
  74. TCVN 3748:1983 Máy gia công kim loại – yêu cầu chung về an toàn.
  75. TCVN 4163:1985 Máy điện cầm tây – Yêu cầu an toàn.
  76. TCVN 4726:1989 Kỹ thuật an toàn – Máy cắt kim loại – yêu cầu đối với trang thiết bị điện.
  77. TCVN 4744:1989 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các cơ sở cơ khí.
  78. TCXDVN 296:2004 Dàn giáo các yêu cầu về an toàn.
  79. 10TCN 564:2003 Máy nông lâm nghiệp và thủy lợi - mạng cung cấp điện và thiết bị điều khiển – yêu cầu chung về an toàn.
  80. 10TCN 565:2003 Máy làm nông nghiệp và thủy lợi - Nối đất – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
  81. TCXD 66:1991 Vận hành khai thác hệ thống cấp nước – yêu cầu về an toàn.
  82. TCVN 2289:1978 Quá trình sản xuất – yêu cầu chung về an toàn.
  83. TCVN 2290:1978 Thiết bị sản xuất - yêu cầu chung về an toàn.
  84. TCVN 2291:1978 Phương tiện bảo vệ người lao động – Phân loại.
  85. TCVN 5659:1992 Các yếu tố nguy hiểm có hại cho sản xuất – phân loại.
  86. TCVN 5659:1992 Thiết bị sản xuất - bộ phận điều chỉnh – yêu cầu an toàn chung.
  87. TCVN 7365:2003 Không khí vùng làm việc, giới hạn nồng độ bụi và chất ô nhiễm không khí trong công nghiệp sản xuất chất ô nhiễm không khí tại cơ sở sản xuất chất xi măng.
  88.TCXDVN 282:2002 Không khí vùng làm việc-Tiêu chuẩn bụi và chất ô nhiễm không khí trong công nghiệp sản xuất các sản phẩm amiăng.
  89. TCVN 4730:1989 Sản xuất gạch ngói nung – yêu cầu chung về an toàn.
  90. TCVN 5178:1990 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên.
  91. TCVN 6734:2000 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò – yêu cầu về an toàn kết cấu và sử dụng.
  92. TCVN 6780-1:2000 Yêu cầu trong an toàn khai thác hầm lò và mỏ quặng – Yêu cầu chung và công tác khai thác mỏ.
  93. TCVN 67840-1:2000 yêu cầu chung trong khai thác hầm lò mỏ quặng và phi quặng – công tác vận tải mỏ.
  94. TCVN 6780-3:2000 Yêu cầu trong khai thác hầm lò mỏ quặng – Công tác thông gió và kiểm tra khí mỏ.
  95. TCVN 6780:-4:2000 Yêu cầu trong khai thác hầm lò mỏ quặng và phi quặng – công tác cung cấp điện.
  96. Quyết định 1338/2006/QĐ-BXD của bộ trưởng bộ xây dựng ban hành hướng dẫn kỹ thuật phòng ngừa sự cố thi công hố đào trong vùng đất yếu.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page