Tiêu Chuẩn Phương Pháp Thử Vật Liệu Xây Dựng (NXB Giao Thông Vận Tải) - Đặng Ngọc Trâm, 1325 Trang

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by quanh.bv, Mar 4, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tiêu Chuẩn Phương Pháp Thử Vật Liệu Xây Dựng
  NXB Giao Thông Vận Tải 2006
  Đặng Ngọc Trâm
  1325 Trang
  TCVN 4787:2001 Ximăng-Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu.
  TCVN 6820:2001 Ximăng Pooc lăng chứa bari-Phương pháp phân tích hóa học.
  TCVN 4030:2003 Ximăng-Phương pháp thử độ mịn.
  TCVN 6017:1995 Ximăng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định.
  TCVN 4029:1985 Ximăng - Phương pháp xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích.
  TCVN 4032:1985 Ximăng - Phương pháp xác định giới hạn bền uốn và nén.
  TCVN 6016:1995 Ximăng - Phương pháp thử - Xác định độ bền.
  TCXDVN 284:2002 Định lượng các khoáng cơ bản trong Clanke ximăng pooc lăng bằng nhiễm xạ tia X - Phương pháp chuẩn trong.
  TCVN 6070:2005 Ximăng pooc lăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng.
  TCVN 7445-2:2004 Ximăng giếng khoan chủng loại G-Phần 2: Phương pháp thử.
  TCVN 4029:1985 Ximăng-Yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lý.
  TCVN 3736:1982 Ximăng - Phương pháp nhanh xác định giới hạn bền khi nén.
  TCVN 139:1991 Cát tiêu chuẩn thử ximăng
  TCVN 339:1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng.
  TCVN 343:1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần hàm lượng chung bụi, bùn, sét.
  TCVN 6227:1996 Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của ximăng.
  TCVN 337:1986 Cát xây dựng - Phương pháp lấy mẫu.
  TCVN 338:1986 Cát cây dựng - Phương pháp xác định thành phần khoáng vật.
  TCVN 340:1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích xốp và độ xốp.
  TCVN 341:1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm.
  TCVN 342:1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần hạt và môđun độ lớn.
  TCVN 344:1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sét.
  TCVN 346:1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sunfat và sunfit.
  TCVN 4376:1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng mica.
  TCVN 1772:1987 Sỏi - Phương pháp xác định hàm lượng các tạp chất trong sỏi.
  TCVN 6221:1997 Cốt liệu nhẹ cho bêtông - sỏi, dăm sỏi và cát keramzit - Phương pháp thử.
  TCXD 208:1998 Đá bazan làm phụ gia cho ximăng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
  TCXDVN 312:2004 Đá vôi - Phương pháp phân tích hóa học.
  TCVN 3121-1:2003 Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn.
  TCVN 3121-2:2003 Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử.
  TCVN 345:1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ.
  TCXDVN 292:2002 Vật liệu cacbua silic - Phương pháp phân tích hóa học.
  TCVN 3121-3:2003 Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ lưu động của vữa tươi.
  TCVN 3121-18:2003 Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 18: Xác định độ hút nước mẫu vữa đã đóng rắn.
  TCVN 3121-6:2003 Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định khối lượng thể tích vữa tươi.
  TCVN 3121-8:2003 Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi.
  TCVN 3121-10:2003 Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định khối lượng thể tích mẫu và đóng rắn.
  TCVN 3121-9:2003 Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi.
  TCVN 3121-12:2003 Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định cường độ bám dính của vữa đã đóng rắn trên nền.
  TCVN 3121-17:2003 Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 17: Xác định hàm lượng ion clo hòa tan trong nước.
  TCVN 3121-11:2003 Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn.
  TCXDVN 336:2005 Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
  TCVN 6355-1:1998 Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định cường độ nén.
  TCVN 6355-2:1998 Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định cường độ uốn.
  TCVN 6355-7:1998 Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định vết tróc do vôi.
  TCVN 6355-8:1998 Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định sự thoát muối.
  TCVN 6355-3:1998 Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định cường độ hút nước.
  TCVN 6355-4:1998 Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định khối lượng riêng.
  TCVN 6355-5:1998 Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định khối lượng thể tích.
  TCVN 6355-6:1998 Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ rỗng.
  TCVN 6415-1 đến 6415-18:2005 Gạch ốp lát - Phương pháp thử.
  TCVN 4313:1995 Ngói - Phương pháp thử cơ lý.
  TCVN 5436:1998 Sản phẩm sứ vệ sinh - Phương pháp thử.
  TCVN 3112:1993 Bêtông nặng - Phương pháp xác định khối lượng riêng.
  TCVN 3113:1993 Bêtông nặng - Phương pháp xác định độ hút nước.
  TCVN 3118:1993 Bêtông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén.
  TCVN 4435:2000 Tấm sóng amiăng ximăng - Phương pháp thử.
  TCVN 3114:1993 Bêtông nặng - Phương pháp xác định độ mài mòn.
  TCVN 3115:1993 Bêtông nặng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích.
  TCVN 3116:1993 Bêtông nặng - Phương pháp xác định độ chống thấm.
  TCVN 3117:1993 Bêtông nặng - Phương pháp xác định độ co.
  TCVN 3119:1993 Bêtông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn.
  TCVN 225:1998 Bêtông nặng - Đánh giá chất lượng bêtông - Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm.
  TCXD 239:2000 Bêtông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ bêtông trên kết cấu công trình.
  TCXDVN 307:2003 Bêtông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng ximăng trong bêtông đã đóng rắn.
  TCXDVN 360:2005 Bêtông nặng - Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng.
  TCXDVN 376:2006 Hỗn hợp bêtông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết.
  TCVN 3120:1993 Bêtông nặng - Phương pháp thử cường độ kéo khi bửa.
  TCXDVN 354:2005 Bêtông nặng - Xác định hàm lượng sunfat trong bêtông.
  TCXDVN 317:2004 Blốc bêtông nhẹ - Phương pháp thử.
  TCXDVN 262:2001 Bêtông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng clorua trong cốt liệu và bêtông.
  TCXDVN 162:2004 Bêtông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy.
  TCXDVN 329:2004 Bêtông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH
  TCVN 3111:1993 Hỗn hợp bêtông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí.
  TCXD 238:1999 Cốt liệu bêtông - Phương pháp hóa học xác định khả năng phản ứng kiềm - silic
  TCVN 3107:1993 Hỗn hợp bêtông nặng - Phương pháp Vebe xác định độ cứng.
  TCVN 3109:1993 Hỗn hợp bêtông nặng - Phương pháp xác định độ tách vữa và độ tách nước.
  TCXDVN 294:2003 Bêtông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn.
  TCVN 3105:1993 Hỗn hợp bêtông nặng và bêtông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.
  TCVN 3106:1993 Hỗn hợp bêtông nặng - Phương pháp thử độ sụt.
  TCVN 3108:1993 Hỗn hợp bêtông nặng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích.
  TCVN 3110:1993 Hỗn hợp bêtông nặng - Phương pháp phân tích thành phần.
  TCXD 236:1999 Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính bền.
  TCVN 197:2002 Vật liệu kim loại - Thử kéo ở nhiệt độ thường.
  TCXD 224:1998 Thép dùng trong bêtông cốt thép - Phương pháp thử uốn và uốn lại.
  TCVN 4395:1986 Kiểm tra không phá hủy - Kiểm tra mối hàn kim loại bằng tia rơnghen va gamma.
  TCVN 4394:1986 Kiểm tra không phá hủy - Phân loại và đánh giá khuyết tật mối hàn bằng phương pháp phim rơnghen.
  TCVN 165:1986 Kiểm tra không phá hủy - Kiểm tra chất lượng mối hàn ống thép bằng phương pháp siêu âm.
  TCVN 198:1985 Kim loại - Phương pháp thử uốn.
  TCVN 6287:1997 Thép thanh cốt bêtông - Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn.
  TCVN 3909:2000 Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp - Phương pháp thử.
  TCVN 5400:1991 Mối hàn - Yêu cầu chung về lấy mẫu để thử cơ tính.
  ...

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page