Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Các Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật - Báo Cáo Dịch Hại

Discussion in 'Tủ Sách VietGAP' started by quanh.bv, Jul 15, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tiêu chuẩn qui định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và yêu cầu đối với các nước thành viên trong việc thông báo sự xuất hiện, bùng phát, xâm nhập và lan rộng của các loài dịch hại trong vùng thuộc trách nhiệm của các nước thành viên. Đồng thời cung cấp và hướng dẫn báo cáo hay thông báo và diệt trừ thành công dịch hại và việc thiết lập các vùng không nhiễm dịch hại.
  Các yêu cầu
  1. Các điều khoản của IPPC đối với báo cáo dịch hại
  2. Mục đích báo cáo dịch hại
  3. Trách nhiệm quốc gia
  Nghĩa vụ thực hiện báo cáo
  1. Báo cáo về sự nguy hiểm trước mắt hoặc tiềm tàng
  2. Các báo cáo dịch hại khác
  3. Báo cáo về sự thay đổi tình trạng, vắng mặt hoặc chỉnh sửa những báo cáo sớm
  4. Báo cáo về các dịch hại trong chuyến hàng nhập khẩu
  Bắt đầu các báo cáo
  Bùng phát
  Sự xuất hiện
  Diệt trừ hiệu quả
  Sự lan rộng
  Thiết lập vùng không nhiễm dịch hại
  Báo cáo dịch hại
  1. Nội dung báo cáo
  2. Thời gian báo cáo
  3. Cách thức thực hiện báo cáo và nơi nhận báo cáo
  4. Thực hiện báo cáo tốt
  5. Đô tin cậy
  6. Ngôn Ngữ
  • Tên sách: Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Các Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật - Báo Cáo Dịch Hại
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Số trang: 19
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/85/123/4/618/0/0/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Nov 13, 2019

Share This Page