Tiêu Chuẩn Quy Định Chung Về Thiết Kế Xây Dựng (NXB Giao Thông Vận Tải) - Bộ Xây Dựng, 1537 Trang

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by quanh.bv, Mar 4, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tiêu Chuẩn Quy Định Chung Về Thiết Kế Xây Dựng
  NXB Giao Thông Vận Tải 2006
  Bộ Xây Dựng
  1537 Trang
  I. TIÊU CHUẨN BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC.
  1.TCXDVN 340:2005 Lập hồ sơ kỹ thuật- Từ vựng- Phần 1: Thuật ngũ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật-Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ.
  2.TCVN 6082:1995 Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc-Từ vựng.
  3.TCVN 2: 1974 Hệ thống tài liệu thiết kế- Khổ giấy.
  4.TCVN 3: 1974 Hệ thống thiết kế tài liệu - Tỷ lệ.
  5.TCVN 7286: 2003 Bản vẽ kỹ thuật-Tỷ lệ.
  6.TCVN 6079:1995 Bản vẽ xây dựng và kiến trúc- Cách trình bày bản vẽ- Tỷ lệ.
  7.TCVN 5571:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng và khung rên.
  8.TCVN 5896:1995 Bản vẽ xây dựng-Các phần bố trí hình vẽ chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ.
  9.TCVN 5: 1978 Hệ thống tài liệu thiết kế-Hình biểu diễn, hình chiếu, hình cắt, mặc cắt.
  10.TCVN 11: 1978 Hệ thống tài liệu thiết – Hình chiếu trục đo.
  11.TCVN 6080:1995 Bản vẽ xây dựng – Phương Pháp chiếu.
  12.TCVN 6081: 1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng-Thể hiện các tiết diện trên mặt cắt và mặt nhìn-nguyên tắc chung
  13.TCVN 8-30:2003 Bản vẽ kỹ thuật – nguyên tắc chung về biểu diễn- Phần 30: Quy ước cơ bản về hình chiếu.
  14.TCVN 8-40:2003 Bản vẽ kỹ thuật – nguyên tắc chung về biễu diễn-Phần 40: Quy ước cơ bản về mặt cắt và hình cắt
  15.TCVN 8-50:2005 Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 50: Quy ước cơ bản nét vẽ.
  16.TCVN 8-1993 Các nét cắt.
  17.TCVN 8-20:2002 Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn-Phần 20: Quy ước cơ bản về nét vẽ.
  18.TCVN 8-21:2005 Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 21: Chuẩn bị các nét vẽ cho hệ thống CAD.
  19.TCVN 5570:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng – Ký hiệu đường nét và đường trục trong bản vẽ.
  20.TCVN 4:1993 Ký hiệu bằng chữ của các đạI lượng.
  21.TCVN 3986:1985 Ký hiệu chữ trong xây dựng.
  22.TCVN 7:1993 Ký hiệu vật liệu.
  23.TCVN 5897:1995 Bản vẽ kỹ thuật-Bản vẽ xây dựng –Cách ký hiệu các công trình và bộ phận công trình ký hiệu các phòng các diện tích khác.
  24.TCVN 6003:1995 Bản vẽ xây dựng –Cách ký hiệu công trình và bộ phận công trình.
  25.TCVN 4614:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Các bộ phận cấu tạo ngôi nhà-Ký hiệu quy ước trên bản vẽ xây dựng.
  26.TCVN 6084:1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng – Ký hiệu cho cốt thép xây dựng.
  27.TCVN4609: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Đồ dùng trong nhà-Ký hiệu quy uớc thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà.
  28.TCVN 4455:1987 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc ghi kích thước, Chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ kỹ thuật.
  29.TCVN 142:1988 Số ưu tiên và dãy số ưu tiên.
  30.TCVN 192: 1986 Kích thước ưu tiên.
  31.TCVN 7287:2003 Bản vẽ kỹ thuật – chú dẫn phần tử.
  32.TCVN 5568:1991 Điều hợp kích thước theo modun trong xây dựng-Nguyên tắc cơ bản.
  33.TCVN 5895: 1995 Bản vẽ kỹ thuật-Bản vẽ xây dựng-Biểu diễn các kích thước môdun, các đường lướI mô đun.
  34.TCXD 214:1998 Bản vẽ kỹ thuật-Hệ thống nghi mã và trích dẫn(Tham chiếu) cho bản vẽ xây dựng và các tài liệu có liên quan.
  35.TCVN 223:1998 Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung để thể hiện.
  36.TCVN 5671:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Hồ sơ thiết kế kiến trúc.
  37.TCXD 212:1998 Bản vẽ xây dựng-Cách vẽ bản vẽ kiến trúc phong cảnh.
  38.TCVN 6083:1995 Bản vẽ kỹ thuật-Bản vẽ xây dựng – Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép.
  39.TCVN 6078:1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Bản vẽ lắp ghép các kết cấu xây dựng.
  40.TCVN 6085:1985 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng – nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công và kết cấu chế tạo sẵn.
  41.TCVN 5898:1995 Bản vẽ xây dựng và công trình dân dựng - Bản thống kê cốt thép.
  42.TCVN 3988:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc trình bày những sửa đổI khi vận dụng tài liệu thiết kế.
  43.TCVN 3990: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc thống kê và bảo quản chính hồ sơ thiết kế xây dựng.
  44.14 TCN 119-2002 Thành phần nộI dưng và khốI lượng lập thiết kế công trình thủy lợi.
  45.14 TCN 21-2005 Bản vẽ thủy lợI – Các nguyên tắc trình bày.
  II. TIÊU CHUẨN THUẬT NGŨ-PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ CÁC THÔNG SỐ THIẾT KẾ.
  46.TCXD 213:1998 Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Thuật ngữ chung.
  47.TCXDVN 300:2003 Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu-Thuật ngữ.
  48.TCXDVN 299:2003 Cách nhiệt – các đạI lượng vật lý và định nghĩa.
  49.TCVN 2748:1991 Phân cấp công trình xây dựng – Nguyên tắc chung.
  50.TCXD 13:1991 Phân cấp nhà và công trình dân dụng-Nguyên tắc chung.
  51.TCVN 4391:1986 Khách sạn du lịch-Xếp hạng.
  52.TCVN 4923:1989 Phương tiện và biện pháp chống ồn-Phân loại.
  53.TCVN 3905:1984 Nhà ở nhà công cộng-Thông số hình học.
  54.TCVN 3904: 1984 Nhà của các xí nghiệp công nghiệp – Thông số hình học.
  55.TCVN 3906-1984 Nhà công nghiệp – Thông số hình học.
  56.TCXDVN 306:2004 Nhà ở và công trình công cộng – Các thông số vi khí hậu trong phòng.
  57.TCXDVN 339:2005 Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian.
  58.TCVN 5949:1998 Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư-Mức độ ồn tốI đa cho phép.
  59.TCVN 5713:1993 Phòng học trường phổ thông cơ sở - Yêu cầu vệ sinh học đường.
  60.TCXD 204:1998 Bảo vệ công trình xây dựng – Phòng chống mốI cho công trình xây dựng mới.
  III. TIÊU CHUẨN CHUNG VỀ THIẾT KẾ.
  61.TCVN 2737:1995 TảI trọng và tác động-Tiêu chuẩn thiết kế.
  62.TCXD 229-1999 Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tảI trọng theo tiêu chuẩn TCVN 2737:1995
  63.QPTL-C-1-78 Quy phạm tảI trọng và tác dụng lên công trình thủy lợi.
  64.QPTL-C-75 Quy phạm tính toán cống thủy lực dướI sâu.
  65.QPTL-C-8-76 Quy phạm tính toán thủy lực đập tràn.
  66.TCXDVN 375:2006 Thiết kế công trình chịu động đất - Phần I- Quy định chung , tác động của động đất và quy định đốI vớI kết cấu nhà.
  67.TCXDVN 375:2006 Thiết kế công trình chịu đông đất - Phần II- Nền móng-Tường chắn và các vấn đề kỹ thuật.
  68.TCXD 45:1978 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.
  69.TCXD 57-73 Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn các công trình thủy công.
  70.TCXDVN 265:2002 Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo ngườI tàn tật tiếp cận sử dụng.
  71.TCXD 288:1998 LốI đi cho ngườI tàn tật trong công trình - Phần I-LốI đi cho ngườI dùng xe lăn – Yêu cầu thiết kế.
  72.TCXDVN 264:2002 Nhà công trình – nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo ngườI tàn tật tiếp cận sử dụng.
  73.TCXDVN 266:2002 Nhà ở-Hướng dẫn xây dựng để ngườI tàn tật tiếp cận sử dụng.
  74.TCXDVN 293:2003 Chống nóng cho nhà ở -Chỉ dẫn thiết kế.
  75.TCXDVN 175:2005 Mức ồn tốI đa cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
  76.TCVN 4514: 1988 Xí nghiệp công nghiệp - Tổng mặt bằng – Tiêu chuẩn thiết kế.
  77.TCVN 1620:1975 Nhà máy điện và trạm điện trong sơ đồ cung cấp điện – Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện
  78.TCVN 6170-1:1996 Công trình biển cố định - Phần I-Quy định chung.
  79.TCXDVN 6171:1996 Công trình biển cố định – Quy đinh về giám sát kỹ thuật và phân cấp.
  80.TCVN 6170-2:1998 Công trình biển cố định - Điều kiện môi trường.
  81.TCVN 6170-3:1998 Công trình biển cố định - Phần 3: TảI trọng thiết kế.
  82.TCXDVN 377:2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế.
  83.TCXDVN 387:2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế.
  84.22 TCN 356-06 Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bêtông nhựa sử dụng nhựa đường polime.
  85.TCXDVN 385:2006 Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page