Tiểu Sử Bà Giáo Sư Trần Kim Phụng (Ất Sửu 1985) - Quang Minh, 40 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 30, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tiểu Sử Bà Giáo Sư Trần Kim Phụng
  Ất Sửu 1985
  Quang Minh
  40 Trang
  Theo lời tường thuật của ông Giáo Hữu Thái Cảnh Thanh (kêu là Cảnh Điện Báo) Thì Bà Trần Kim Phụng là Chơn linh của Khổng Minh. Bà rất sáng suốt giải quyết những sự khó khăn của Đạo. Một khi Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp lên Nam Vang mở Đạo gặp việc khó khăn nào hai ông hỏi ý kiến của Bà
  thì Bà giải quyết mau lẹ thỏa đáng.
  Chồng bà là ông trưởng tòa người Pháp tên là Martinique Batrya……Cũng do ông Cảnh cho biết Chơn
  linh của ông nầy là Mạnh Hoạch. Theo truyện Tam Quốc Chí thì Khổng Minh bắt được Mạnh Hoạch bảy lần đều tha, lần chót mới giết (Thất cầm Mạnh Hoạch).
  Thời buổi Hạ Nguơn các Chơn linh xuống thế đều phải trả cho hết quả mới về cảnh Thiêng Liêng. Thành
  thử Mạnh Hoạch tái kiếp để đòi cái quả mà Khổng Minh đã giết mình, nên làm chồng còn Khổng Minh phải hóa nữ để cho xong quả kiếp.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page