Tiểu Sử Bà Nữ Đầu Sư Hồ Hương Lự (Bính Dần 1986) - Quang Minh, 48 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 3, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tiểu Sử Bà Nữ Đầu Sư Hồ Hương Lự
  Giáp Dần 1986
  Quang Minh
  48 Trang
  Chúng ta hôm nay sống trong lòng của Đại Từ Phụ, có anh em, chú bác, cô cậu cùng con cháu… tức có một đại gia đình trên ba triệu người thân yêu ủng hộ, đồng chia sớt nhau miếng tân khổ ngọt bùi là cũng nhờ các bậc Tiền Bối của chúng ta gầy dựng nên Đại Nghiệp. Một trong bậc Tiền Bối ấy không ai quên được Đức Bà Hồ Hương Lự. Nhứt là Nữ Phái đã có một người chị cả xứng đáng, một bà mẹ hiền gương mẫu tiêu biểu cho công, ngôn, dung, hạnh và tùng phụ, tùng phu, tùng tử.
  Công nghiệp của ba hiếu tử của Bà đã đóng góp cho nền chánh giáo của Đức Chí Tôn biết bao ân trạch, cộng thêm công nghiệp cá nhân của Đức Bà thì chúng ta tưởng nơi cửa Đại Đạo khó có gia đình nào sánh kịp. Người đời ca tụng bà Mạnh Mẫu sản xuất cho nhơn loại một vị chí Thánh, chúng ta lại nói: Bà Hồ Hương Lự đã sản xuất cho nhơn loại 2 vị Chí Tiên và một vị Chí Thánh.
  Riêng Bà cũng là một bậc Chí Tiên thì sự ca tụng và danh dự Đức Bà nào kém bà Mạnh Mẫu trong thế kỷ 20 nầy. Đạo càng loan truyền khắp thế giới danh dự Đức Bà càng cao, càng sáng chói, theo chúng tôi tưởng không phải xứng đáng Mẫu Nghi của một quốc gia, mà xứng đáng Mẫu Nghi của vạn quốc mà chớ.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page