Tiểu Sử Phối Thánh Phạm Văn Màng (Ất Hợi 1995) - Huỳnh Tâm, 24 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 31, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tiểu Sử Phối Thánh Phạm Văn Màng
  Ất Hợi 1995
  Huỳnh Tâm
  24 Trang
  Từ khi ở tuổi thiếu thời chúng tôi sinh hoạt trong Ðại Ðạo Thanh Niên Hội Trung Ương Tòa Thánh
  Tây Ninh, chuyên nghiên cứu lịch sử Ðạo, văn học nghệ thuật và đào tạo Thanh Niên, rồi đến lúc anh em chúng tôi xét thấy cần phải đi vào lãnh vực lịch sử để xới lại một phần rừng hồ sơ và tài liệu Ðạo chưa được cập nhựt hóa, những dòng nước ngầm ấy còn đọng lại đâu đây, nên chúng ta phải tìm cho tận suối nguồn Ðạo. Được Ngài Bảo Ðạo Hồ Tấn Khoa bảo trợ uống nước trong lành ấy.
  Nhưng rồi lịch sử khảo Ðạo cùng Dân tộc đến ngày 30/4/1975, không còn cho phép chúng tôi ngồi lại viết ít
  nhiều trang sử để dâng công quả cho Ðạo. Ðến nay chúng tôi gặp lại duyên cũ và làm việc cùng Ban Ðạo Sử Cao Ðài Âu Châu, dưới sự dìu dắt của Ngài Gustave Meillon, mới có đủ tài liệu viết lên ít dòng tiểu sử của hai vị Phối Thánh Phạm văn Màng và Bùi ái Thoại để nhớ người xưa

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page