Tiểu Thuyết Việt Nam Thời Kỳ 1965-1975 Nhìn Từ Gốc Độ Thể Loại - Nguyễn Đức Mạnh, 153 Trang

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by admin, Jul 1, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ 1965 - 1975 - nhìn từ góc độ thể loại của TS.Nguyễn Đức Hạnh là một đóng góp vào việc nhận diện lại văn học Việt Nam trong cuộc chiến cả nước chống Mĩ vĩ đại. Một nhận diện - từ góc độ thể loại; để minh chứng cho sự đối ứng giữa một bên là tiêu cầu của cách mạng và công chúng, và một bên là sáng tạo nghệ thuật của nhà văn; và để soi vào sự biến đổi của chính bản thân thể loại (ở đây là tiểu thuyết) trong một hành trình phát triển chỉ hơn nửa thế kỉ của văn xuôi Quốc ngữ.

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page