Tìm Hiểu Châu Thành Thánh Địa (Ấn Bản 2005) - Thanh Minh, 198 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 1, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tìm Hiểu Châu Thành Thánh Địa
  Ấn Bản 2005
  Thanh Minh
  198 Trang
  Sao gọi là Thánh Địa? Và Đền Thánh phải cất trên phần đất Long Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Hẳn có huyền vi về Đạo Pháp cũng như về địa lý xây cất.
  Đạo Cao Đài là Phật Giáo chấn hưng, lấy Nho Tông làm nền tảng, có Hội Thánh ba Đài “Bát Quái, Hiệp Thiên và Cửu Trùng” tức Tam Giáo “Phật, Tiên, Thánh” lại thêm Ngũ Chi phục nhứt. Nên gọi Thánh Đạo Cao Đài.
  Do vậy, Đức Chí Tôn dạy: “Thầy đến độ kẻ vô Đạo, chớ không phải sửa Đạo!”… Nền Đạo được khai sáng trong nguyên lý “Qui Lương Sanh để cứu Quần Sanh”, các bậc Nguyên Nhân Thần, Thánh, Tiên, Phật đã tình nguyện đến trước, Đức Chí Tôn Thiên Phong trước, rồi mới thiết Đàn Khai Đạo nhằm ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần (DL 19 – 11 – 1926) tại chùa Gò Kén (Từ Lâm Tự) của Hòa Thượng Giác Hải cho mượn tạm làm lễ Khai Đạo.
  Vốn có nhiều mặt về Thể pháp lẫn Bí pháp. Trước hết Thánh ý Đức Đại Từ Phụ muốn cho toàn con cái của Ngài hiểu rằng: “Tam Giáo vốn đồng nguyên”, Phật, Thánh, Tiên tá trần lập giáo đều do Thượng Đế chủ tể, chiếc Chơn linh phân tánh nên gọi thị Ngã, ấy là Đạo; vì vậy một thành ba, mà ba hiệp lại thành một; ấy là Nhứt sanh vạn vật, Đạo sanh Nhứt.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page