Tìm Hiểu Đặc Trưng Văn Hóa Dân Tộc Của Ngôn Ngữ Và Tư Duy Của Người Việt - Nguyễn Đức Tồn, 391 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by admin, Apr 18, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách “Đặc trưng văn hoá dân tộc của ngôn ngữ và tư duy” là công trình đi theo hướng nghiên cứu lí thuyết tâm lí ngôn ngữ học tộc người - một lĩnh vực chuyên môn đang có sức cuốn hút mạnh mẽ sự quan tâm của các nhà khoa học thế giới và trong nước. Cuốn sách đã tập trung đi sâu vào một lĩnh vực có tính thời sự đặc biệt. Đó là đặc trưng văn hoá – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy tộc người bao gồm các vấn đề về đặc trưng văn hoá – dân tộc của sự phạm trù hoá và định danh thế giới khách quan của ngữ nghĩa và tư duy ngôn ngữ ở người Việt, có so sánh với những dân tộc khác, trên cơ sở khảo sát một số trường và nhóm từ vựng - ngữ nghĩa cơ bản.
  Công trình là kết quả của quá trình nghiên cứu, giảng dạy và hướng dẫn khoa học trong suốt nhiều năm của tác giả. Những vấn đề được thể hiện trong nội dung cuốn sách này có giá trị thực tiễn đối với nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, chẳng hạn, trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng của ngôn ngữ trên các phương tiện thông tin đại chúng (như: báo chí, đài phát thanh, truyền hình, điện ảnh, v.v…, và trong công tác thông tin tuyên truyền); trong lĩnh vực giảng dạy văn hoá học và lí luận ngôn ngữ học, giảng dạy tiếng Việt trong nhà trường ở bậc phổ thông cũng như ở bậc đại học. Đặc biệt, cuốn sách còn có ý nghĩa không nhỏ đối với việc tìm hiểu và xây dựng một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của đảng để góp phần vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay.
  • Tìm Hiểu Đặc Trưng Văn Hóa Dân Tộc Của Ngôn Ngữ Và Tư Duy Của Người Việt
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2002
  • Nguyễn Đức Tồn
  • 391 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1040538
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 13, 2021

Share This Page