Tìm Hiểu Đặc Trưng Văn Hóa-Dân Tộc Của Ngôn Ngữ Và Tư Duy Ở Người Việt - Nguyễn Đức Tồn, 391 Trang

Discussion in 'Ngôn Ngữ Học' started by nhandang123, Jun 27, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-9-12_10-48-49.png
  Công trình là kết quả của quá trình nghiên cứu, giảng dạy và hướng dẫn khoa học trong suốt nhiều năm của tác giả. Những vấn đề được thể hiện trong nội dung cuốn sách này có giá trị thực tiễn đối với nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, chẳng hạn, trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng của ngôn ngữ trên các phương tiện thông tin đại chúng (như: báo chí, đài phát thanh, truyền hình, điện ảnh, v.v…, và trong công tác thông tin tuyên truyền); trong lĩnh vực giảng dạy văn hoá học và lí luận ngôn ngữ học, giảng dạy tiếng Việt trong nhà trường ở bậc phổ thông cũng như ở bậc đại học. Đặc biệt, cuốn sách còn có ý nghĩa không nhỏ đối với việc tìm hiểu và xây dựng một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của đảng để góp phần vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay.
  • Tìm Hiểu Đặc Trưng Văn Hóa-Dân Tộc Của Ngôn Ngữ Và Tư Duy Ở Người Việt
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2002
  • Nguyễn Đức Tồn
  • 391 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1x709VyMSS_cl1vEhdSkdvfv-xMjRi1gY
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 18, 2023

Share This Page