Tìm Hiểu Luật Đầu Tư 2005 (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Đình Cung, 170 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, May 24, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tìm Hiểu Luật Đầu Tư 2005
  NXB Hà Nội 2007
  Nguyễn Đình Cung, Phan Đức Hiếu
  170 Trang
  Luật Đầu tư được ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2006. Việc ban hành Luật Đầu tư và việc sửa đổi Luật Doanh nghiệp 1999 được coi là một bước phát triển lớn của hệ thống pháp luật trong việc tạo lập sân chơi bình đẳng cho các loại hình doanh nghiệp và xóa bỏ tư duy phân biệt các thành phần kinh tế. Tuy nhiên, sau gần 1 năm thực hiện luật, nhiều khó khăn, vướng mắc đã nảy sinh trong việc áp dụng luật một cách thống nhất và đầy đủ. Đánh giá 6 tháng thi hành Luật Doanh nghiệp đã chỉ ra những vướng mắc một phần do trong nội dung của Luật Đầu tư còn một số nội dung chưa rõ và một phần do có sự chồng chéo hoặc khoảng trống giữa Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp và một số luật khác. Do đó, có những cách hiểu khác nhau giữa các nhà đầu tư, cơ quan Nhà nước với nhau hoặc giữa cơ quan Nhà nước và nhà đầu tư. Cách hiểu khác nhau dẫn đến việc áp dụng và thực thi luật khác nhau, và thậm chí là không thực hiện được theo yêu cầu của nhà đầu tư mà phải chờ hướng dẫn hoặc xin ý kiến cơ quan Nhà nước có liên quan.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page